Cover: Friis-Holm Nicaragua ‚Dark Blend‘

‹ Zurück zu Friis-Holm Nicaragua Dark Blend 65%

Umschlag der dänischen Bitterschokolade Friis-Holm Dark Blend Nicaragua 65%

35% Zucker

Friis-Holms Dark Blend bekommt mehr Zucker beschert … um Defizite auszugleichen?